Sprepitné v Dansku

Sprepitné/tipping v Dánsku

 

Sprepitné za poskytnuté služby nie je v Dánsku tradíciou, aj keď postupne so  zvyšujúcim sa počtom „nedánskych“ zamestnancov v oblasti služieb sa pomaly aj tato tradícia mení. Dodnes však platí, že sprepitné je započítané v cene samotnej služby. Naviac v Dánsku aj vzhľadom na daňový systém v krajine zamestnanci majú dostatočne vysoké mzdy a nie sú na sprepitnom závislí. /oproti iným krajinám, kde je základná mzda nízka a počíta sa s tým, že si zamestnanci privyrobia na sprepitnom/

V Dánsku sa však so sprepitným stretnete len v nasledujúcich oblastiach :

  • Reštaurácie
  • Hotely
  • Taxi
  • Miestni turistickí sprievodcovia/vodiči turistických autobusov
  • Kadernícke služby

Skúsme „nazrieť“ do každej z týchto kategórii zvlášť :

Reštaurácie

Podľa dánskych zákonov má byť sprepitné zahrnuté v cene poskytnutej služby. Všímajte si jedálny lístok resp. záverečný účet, či je tam uvedené či je „obslušné“ zahrnuté v cene alebo nie.  Ak je tato služba zahrnutá a nemáte výhrady voči kvalite poskytnutej služby obyčajne sa cena len zaokrúhluje smerom hore. Ako príklad – ak cena je 74,60 DKK účtujúcemu dame 75 DKK. Ak nie je zahrnutá tak sprepitné by namolo byť viac ako 10 pct účtovanej ceny. Ako príklad – ak je záverečná cena 121,50 DKK dáme 130 DKK. To isté platí aj vtedy , že sprepitné je síce započítané v cene, ale ste nanajvýš spokojný s obsluhou, kvality služby a pod.

Hotely

Sprepitné v hotely je vždy v cene služby a v hoteloch sa nedáva sprepitné. Výnimkou može byť odnos batoziny /čo však nebude náš prípad/ – v takomto prípade očakávanou odmenou je 5 DKK.

 

Taxi

Platia rovnaké princípy ako pri hoteloch. Taxikári majú sprepitné zahrnuté v taxe a žiadne sprepitné sa neočakáva. Je však bežne, že účtovaná cena za zaokrúhluje na najbližšiu celú dánsku korunu smerom hore. Napriklad cena bude : 71,20 DKK. Tak zaplatime 72 DKK.

 

 

Sprievodcovské služby/ vodiči turistických autobusov :

V prípade využitia domácich /dánskych/ turistických sprievodcov sa žiadne sprepitné neposkytuje. Je totiž podobne ako u iných službách zahrnú v cene.

Výnimkou však býva vodič miestneho turistického autobusu. Ale výhradne len v prípade spokojnosti s jeho službami /čistý autobus, dodržavanie harmonogramu a pod./ A taktiež ked ide o niekolko dní trvajúce poskytovanie služby /nie jednorázovej/ . Vtedy je zvykom poskytnuť sprepitne vo výške cca 5 – 10 DKK/osobu.

Kadernícke služby

Nepredpokladáme, že niekto takéto služby použije. Neodporúčame kvol velmi vysokým cenam služby. Ak by však predsa – sprepitne je opäť v cene. V pripade však spokojnosti zákaznika s kvalitou služby dáva sa sprepitne vo výske 10 pct.