Borsen

Vďaka 30- ročným skúsenostiam a 10 -ročnému pobytu v Dánskom kráľovstvo, aktívnej znalosti dánskeho jazyka a dánskych celospoločenský reáli sa cítime dostatočne kvalifikovaní ponúknuť Vám aj ďalšie služby :

  • na mieru šité turistické zájazdy pre individuálnu i skupinovú turistiku
  • sprievodcovské služby v Dánsku
  • team-building zájazdy a pobyty pre firmy a uzavreté spoločnosti, kluby, inštitúcie
  • obchodné a profesné misie do Dánska – príprava, zabezpečenie a realizácia
  • tématické zájazdy do Dánskeho kráľovstva
  • prekladateľská a tlmočnícka činnosť z dánskeho do slovenského jazyka a opačne
  • sprievodcovské služby v dánskom, nórskom a anglickom jazyku na Slovensku a v Rakúsku /autorizovaná sprievodcovská činnosť/
  • konzultačná činnosť v podnikateľskej činnosti a logistike obchodnej výmeny s dánskymi partnermi
  • dovoz a vývoz tovar a služieb do/z Dánska