20140911_142512

Cestovná agentúra Slovakiet.com s.r.o. vznikla ako malá rodinná firma v roku 2004 a hneď od začiatku sa  špecializovala ako incomingová cestovná agentúra výhradne obsluhujúcu dánsku a neskoršie i nórsku klientelu prichádzajúcu do nášho regionu. Spoločnosť má vlastnú webstránku v dánskom jazyku – www.slovakiet.com.

Paralelne v následných rokoch v obmedzenom rozsahu sme začali vysielať aj slovenských turistov opačným smerom t.j. do Dánskeho kráľovstva a pre tieto účely vznikla dcérska spoločnosť – cestovná kancelária Go Slovakiet.com, ktorá úspešne už 14 rokov vysiela slovenských turistov do Dánska.

Aktívny a pasívny cestovný ruch nie  výlučnou podnikateľskou aktivitou oboch spoločností. Neodmysliteľnými činnosťami je  licencovaná sprievodcovská činnosť na Slovensku a v Rakúsku, prekladateľská a tlmočnícka činnosť, organizovanie obchodných misií do Dánska, konzultačná činnosť pri obchodovaní s dánskymi subjektami, logistika obchodných operácii,  zastupovanie dánskych firiem na Slovensku a pod. Slovakiet.com s.r.o. má aj svoju priamu obchodnú činnosť, predovšetkým dovoz vysokokvalitných morských rýb z Dánska (www.udenylosos.sk) a dovoz zdravotných pomôcok z Dánska.

Majiteľ firmy čerpá podporu pre svoju činnosť z takmer 10 ročného pobytu v Dánsku, veľmi dobrej znalosti dánskeho jazyka, znalostí reálií Dánskeho kráľovstva a vynikajúce kontakty s podnikateľskou obcou v Dánsku.


Lucia Žáková

Majiteľ