GEOGRAFIA

Celková rozloha Dánska je cca 43 tis km2 /Slovensko 49 tis km2/. Krajina je nesmierne členitá, veď pozostáva zo 406 malých i veľkých ostrovov – z toho asi len 90 je trvalo obývaných. K najväčším ostrovom patri Sjaelland, Fyn, Lolland, Falster, Langeland, Als a Bornholm. S európskym kontinentom spája Dánsko suchozemská hraninca s Nemeckom v dĺžke asi 80 km, ktorá oddeľuje Nemecko od dánskeho Jutského polostrova. K Dánsku patria aj Faerské ostrovy odkiaľ pochádzajú naše lososy a ostrov Gronsko – Greenland /poukáž na paradox Greenland vs Iceland/. Celá pobrežná línia Dánska má viac ako 7300 km, co je viacej ako celé pobrežie Austrálie a more je tak všade prítomné.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt photos from denmark

Krajinný reliéf je veľmi rôznorodý. Kým západné pobrežie Jutska tvoria pieskové duny /400 km dlhá pláž/ tak vnútrozemie tvoria  roviny, lesy, jazerá a mokriny. Východné pobrežie Jutska je zase charakteristické veľkým počtovm fjordov zabiehajúcich hlboko do vnútrozemia. Ostrov Bornholm, hlavne je severne a západné pobrežie zasa pripomína svojimi skalnatými roklinami a pobrežím Norsko. Ostrov Fyn pre úrodnú pôdu je prezývaný Záhradou Dánska. Najvyšším kopec v Dánsku je Himmelbjerget /Nebeská hora/ dosahuje  len cca 170 m n.m. a na druhej strane je v Dánsku viacero území, ktoré sú dokonca pod úrovňou mora. To je aj dôvod, že pre vysokú spodnú hladinu vôd dánske rodinné domy su bez pivničných priestorov. Jednotlivé územia a ostrovy od seba oddeľujú morské úžiny a prielivy. Severné more od Baltu v Skagene oddeľujú prielivy Skagerrak a Kattegat, ostrov Fyn od Sjaellandu zase Store Baelt a Sjealland od Švédska oddeľuje Oresund prieliv.

V Dánsku žije približne 5,6 miliónov obyvateľov – z toho je cca 5,1 milionov Dánov, zvýšok sú imigranti. Pre zaujímavosť Dánsko ma Ministerstvo pre imigráciu, integráciu a bývanie. Rozlohou i obyvateľstvom je Dánsko veľmi podobné Slovensku.

Najväčším mestom je hlavne mesto Kodaň. Tzv. Velká Kodaň /Lyngby, Alberstlund, Ishoj, Hundige a i./, ktorá má cca 1,7 miliónov ľudí. Kodaň nasledujú potom Aarhus /250 tis/, Odense, Aalborg, Esbjerg. Prevažujúce náboženstvo /Dánsko ma aj Ministerstvo pre  náboženstvo ako súčasť Ministerstva školstva/ je protestantské ku ktorému sa hlási takmer 90 pct rodilých Dánov.