ŽLTÁ TRASA
Smer: Pobrežný okruh ostrovom
Vzdialenosť: ca 130 km

Trasa je určená pre skúsených cyklistov a atrakcie na tejto trase sme už popísali v predchádzajúcom popise.