ZELENÁ TRASA
Smer: Gudhjem – Osterlars – Ostermarie – Svaneke – Gudhjem
Vzdialenosť: ca 35 km

Naprv sa vydáme do Osterlarsu. Østerlars Kirke pochádza z r. 1150, s dodatočnými stavebnými podporami stien zo stredoveku. Táto trojpodlažná budova skutočne zaujme a je jej obranná funkcia v minulosti je zrejmá už na prvý pohľad. Unikátny je centrálny cylindrický pilier, dekorovaný zreštaurovanými freskami zo 14.st. Oltár a kazateľnica sú zo 16.st. Vo vchode je umiestnený runový kameň a podľa miestnych zvyklostí, oddelene, ale v tesnej blízkosti stojí zvonica zo zvonmi zo 17.st.

Pokračuje smerom na východ do Østermarie k ruinám stredovekého kostola, v ktorom bol údajne pochovaný aj ostrovný hrdina a osloboditeľ Bornholma Jens Kofoed /1691/. Smerom na Svaneke, ešte stále v okolí Gudjema odporúčame návštevu Luisenlundu, lesného porastu, kde je najväčšie bornholmské nálezisko monolitov z doby bronzovej a železnej /51 balvanov/. Ich skúmaniu sa venoval aj Frederik VII. R. 1850, ktorý ich potom venoval svojej manželke Louise, odtiaľ meno miesta.

Potom už dosiahneme najvýchodnejšie miesto našej trasy mesto Svaneke. Mesto bolo už od stredoveku známe výrobou lodí a táto skutočnosť poznamenala aj architektúru mesta. Milovníci vody sa v Svaneke možu potešiť návštevou vodného parku Joboland, s množstvom vodných a iných atrakcíí.

09

Na ceste domov do Gudhjemu a to už po pobreží zastavíme ešte na mieste známom ako Randklove Skaar, kde na brehu mora sú hlboké pukliny do skalnatej platne ostrova.