MODRÁ TRASA
Smer: Gudhjem – Nyker – Roenne
Vzdialenosť: ca 40 – 45 km

Z Gudhjemu sa vydáme smerom na juhozápad a prvou zastávkou pri meste Klemensker bude miesto s názvom Brogardstenen. Najväčší runový kameň Brogaardstenen stojí od tohto miesta asi len 3 km , vedľa cesty do Klemenskeru. Tento kameň pochádza z 12. st. a objavili ho r. 1868, slúžil ako provizorný mostík cez neďalekú riečku. (Odtiaľ názov Bro=most, gaard=stráž a sten=kameň/. Váži asi 2 tony a je 2,10 m vysoký. Nápis na kameni znie „ Svening nechal tento kameň postaviť za svojho otca Toste, brata Avlak, matku a sestru.“Meno Toste je zaznačené aj v kodanskej „Jordebog“ z r. 1380. Spomína sa tu istý Toste Krogh. Aj miesto Taastrup, kodanská štvrť, je podľa všetkého odvodená od mena Torste.

Ďalšou našou zastávkou v smere na Roenne bude Nyker. Nyker je prvý zo 4 preslávených kruhových kostolov – Ny Kirke (Nový kostol). Údajne je tento kostol najstarší zo všetkých štyroch a pochádza z obdobia okolo 11. st. Na nádvorí kostola stojí masívna zvonica s najstarším zvonom, vyrobeným r. 1639. Obrovský ústredný pilier kostola zdobia staré fresky z r. 1250-1300. Runový kameň v krytom vchode objavili v dvoch kusoch. Jeden našli v základoch kostola a druhý v kuchynskej podlahe miestnej farmy. Oba kusy zreštaurovali a spojili do jedného kusa r. 1853. Dve kráľovské pečate na kostole pochádzajú od Erika Menveda./1286/ a Frederika VI. /1815/.

Dosiahli sme najjužnejší bod našej dnešnej trasy – hlavné a najväčšie mesto ostrova Roenne. Rønne je hlavným mestom ostrova. Administratívnym, kultúrnym a obchodným centrom ostrova. Staré centrum, ktoré ako zázrakom uniklo bombardovaniu počas 2.sv. vojny, tvoria ul. Grønnegade, Storegade a Østergade. Návštevník by nemal obísť Bornholmské múzeum na ul. Skt. Mortensgade s unikátnou zbierkou exponátov z predhistorických dôb až po dnešok. Je tu zbierka interiérov a dobového nábytku, umelecká galéria a zbierka hodín. Na ulici Grønnegade dom č. 4 je vôbec najstarším domom mesta a pochádza zo 16.st. Turisti by nemali obísť romantický prístav s trajektami do domovského Dánska, ale i Švédka, Nemecka a Poľska. V prístave je zaujímavým objektom Kastellet – obranná mestská veža z r. 1688 – 1689, dnes vojensko-historické múzeum. V tesnej blízkosti veže stoja pobrežné delá. Východne od mesta je nálezisko kaolínu, ktoré sa hojne využívalo na výrobu porcelánu. Na južnom konci mesta, na svahoch pri Arnager je vápenec s bohatými náleziskami fosílií fauny a flóry.

Aby sme sa do Gudhjemu nevracali rovnako cestou odporúčame odbočiť do Vestermarie, kde je známy kostol Vestermarie Kirke z r. 1885 so 6-timi runovými kameňmi na nádvorí. V okolí je viacero pohanských monolitických náhrobkov a pri Stensgaard je monolit s vyše 100 skamenelými ulitami.

Do Gudhjemu pokračujeme cez prírodný národný park Almindalen, kde nájdeme okrem prírodných krás aj stopy histórie – ruiny dvoch pevností z vikinských dôb a stavby kruhových kostolov. Gammelborg je z r. okolo 1150 a Lilleborg ešte o storočie je starší. Nádherný návrat je cez údolie Ekkodalen, čo je nádherný prevažne bukovy lesopark rozprestierajúci sa na vysokých skalách lemujúcich údolie ostrova. Miesto je známe zvukovými ozvenami.

08