ČERVENÁ TRASA
Smer: Gudhjem – Sandvik – Hasle – Gudhjem
Vzdialenosť: ca 30 – 35 km

Vydáme sa smerom na západ. Najprv si však pozrieme Gudhjem a jeho okolie.

Gudhjem je mesto s veľmi starým osídlením, je to rybárske a obchodné centrum, s lodným spojením na Christiansø. Mestské domy sú postavené na strmých skalnatých vrcholcoch a mnohé z nich slúžili i slúžia ako udiarne rýb, čomu nasvedčuje konštrukcia komínov. Dnes sa ryby spracovávajú moderným spôsobom, avšak mnohé udiarničky sú v prevádzke dodnes a pracujú pre potešenie turistov. Bornholm je totiž preslávený svojimi údenými haringami. Haringy sa upravujú aj na mnoho iných spôsobov, ale receptúry sa držia v tajnosti. Miestny kostol je pomerne novodobý, z r. 1893, avšak v tesnom susedstve je kaplnka z 13. st. Na cintoríne pri kostole je pochovaný jeden z najväčších dánskych maliarov, Oluf Høst. Kopcu nad Gudhjemom dominuje biely veterný mlyn.
V lesnom priestore za Beknion sa nachádzajú starodávne náhrobné kamene. Na chodníku do Roe stoje tri kamenné útvary Hestestenene /Kamenné koníky/.
Ešte než dorazíme do mestečka sa zastavíme pri útesoch Helligdomsskliperne , ktoré dosahujú výšku 22 metrov. Kedysi tu bolo pútnické miesto, ľudia považovali vodopády a pramene za liečivé. Liseklippen sa podobajú na obelisky. V minulosti boli dva a volali ich priliehavo: oltárne svietniky. Hneď za útesmi, pri Stammershalde sú hroby hviezdicovitého tvaru, formované tak, akoby ústili do jedného ohniska., pochádzajú ešte z doby železnej.
V našej ceste budeme pokračovať návštevou mestečiek Allinge a Sandvik. Obe mestečká ležia na severozápade ostrova a sú od seba vzdialené len minimálne. Preto sa im a ich okoliu, ktoré je mimoriadne turisticky atraktívne, budeme venovať spoločne. Obe mestá vznikli z pôvodných rybárskych osád, rozložených na výrazne členitom teréne s neuveriteľne peknými romantickými starobylými domami roztrúsenými po jednotlivých skaliskách, alebo zoradených do úzkych uličiek padajúcimi strmo k morskému pobrežiu. Práve tu nájdeme najväčšiu bornholmskú zbierku skalnatých rytín, zobrazujúcich 11 lodí. Miestny kostol v Allinge je známy tým, že na nádvorí má ďalší runový kameň, je tu aj pomník sovietskym vojakom padlým v r. 1945-1946.
To už sme blízko najzaujímavejšej atrakcii severozápadného pobrežia, pri pevnosti Hammershus, pri pôsobivých ruinách najväčšej škandinávskej pevnosti zo stredoveku, z roku 1255, ktorú postavil arcibiskup Lund Švédsky. Pevnosť bola striedavo majetkom arcibiskupa a kráľa podľa toho, ako sa vyvíjali vzájomné spory medzi cirkvou a kráľovskou korunou. Od r. 1525 do r. 1576 bola pevnosť v zástave mesta Lubeck. V 17. st. počas Švédskych vojen sa pevnosť dostala do švédskych rúk. Or. R. 1743 je opustená a stala sa zdrojom stavebného materiálu, čo ju definitívne premenilo na ruiny. Až v 1822 bol Hammershus vyhlásený za pamiatku. Veľmi pôsobivé je bezprostredné okolie, najmä zo západnej strany od pobrežia a jeho útesov, ktoré až po hladinu mora sprístupňujú chodníčky. Takisto tu more vytvorilo zo samostatne stojacich skalísk prapodivné útvary. Najznámejším je v mori stojaci skalnatý útvar Løvenhovederne, pripomínajúci levie hlavy. Najsevernejším bodom je výbežok Hammeren, oddeľuje od pevnosti hlboké údolie a jazero. Tu zaujme maják a ruiny, tzv. Salomonovej kaplnky, v blízkosti ktorej je prameň, údajne so zázračnou liečivou vodou. Juhovýchodne od Allinge je ďalší zo 4 známych kruhových kostolov v osade Olsker, ktorý bol postavený okolo r. 1150. Zasvútený je Olafovi Nórskemu. Mal 9 strieľní a vo svojich časoch jeho 3 poschodia slúžili ako pevnosť.
Pokračujeme v našej trase smerom na juh a našou zastávkou bude mestečko Vang, ktoré slúžilo v minulosti ako nakladný prístav pre miestny granitový kameňolom. Z útesu za Vangom je len 3 kg do Bornholmskej ZOO a chráneného prírodného parku Slotslyngenu. Len o kúsok ďalej je miesto nazývané Jons Kapel (legenda hovorí o mníchovi Jonovi, žijúcom v neďalekej jaskyni, ktorý odprevádzal modlitbami miestnych rybárov za úlovkom). Z vrcholca útesov k tomuto miestu vedie 108 schodov granitovou úžľabinou, končiacou sa na úrovni mora, kde vlnobitie vytvorilo zo skál pitoreskné útvary. Cyklisti môžu použiť pobrežný chodník.
Najjužnejším bodom našej trasy je mestečko Hasle s prekrásnym kamenným kostolom, množstvom atraktívnych starých domčekov v strmých uličkách spúšťajúcich sa dolu do prístavu. Hasle bolo známe dávnejšie výrobou rascovice. Staré príslovie hovorí „Pred pálenkou, dlžobami a Haslenčanmi chráň sa!“.
Z Hasle sa už vraciame naspať do Gudhem a môžme zvoliť trasu cez Rutsker, ale nezabudnime odbočiť do miesta zvaného Onsker,kde je tretí z kruhových kostolov, tentoraz ten najväčší, Østerlars Kirke. Pochádza z r. 1150, s dodatočnými stavebnými podporami stien zo stredoveku. Táto trojpodlažná budova skutočne zaujme a jej obranná funkcia je okamžite zrejmá. Unikátny je centrálny cylindrický pilier, dekorovaný zreštaurovanými freskami zo 14.st. Oltár a kazateľnica sú zo 16.st. Vo vchode je umiestnený runový kameň a podľa miestnych zvyklostí, oddelene, ale v tesnej blízkosti stojí zvonica zo zvonmi zo 17.st.

07